Tillbaka

Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

Projektet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Södra Sunderbyn-Sävast har påbörjats. Vägsträckan görs om till mötesfri väg. Arbetet startade i mars 2020 och ska vara avslutat hösten 2022. Då kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri.

Det här ska vi göra under ombyggnationen av den 12 km långa sträckan:

  • bredda vägen på större delen av sträckan
  • sätta upp mitträcken
  • bygga tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön
  • bygga ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
  • stänga ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
  • bygga tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
  • bygga nya, säkrare busshållplatser
  • bullerskyddsåtgärder


Följ bygget växa fram via byggdagboken som finns på Trafikverkets hemsida. Varje vecka uppdaterar vi med ny information.

Anläggnings- och trafikledsbyggande Anläggnings- och trafikledsbyggande

GRK Infra AB

Entreprenörens projektledare

Per Olofsson +46 70 530 07 13

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

11/2019 - 09/2022

Entreprenadsumma

459 MSEK

Entreprenadform

Totalentreprenad