Affärsområden

Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i GRK-koncernens kärnkunnande. Vi arbetar med trafikleder, grunder, konstbyggnad, miljöprojekt och industribyggen, samt beläggningar, och kan erbjuda alla nödvändiga tjänster för infrastrukturbyggande, från projektering till genomförande och underhåll.