Dataskydd

Dataskyddsredogörelse
Vi på GRK värdesätter din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter tillförlitligt, säkert och transparent. GRK följer alltid gällande lagstiftning och förordningar om dataskydd, till exempel EU:s dataskyddsförordning. När du använder GRK:s webbplats, godkänner du våra dataskyddsrutiner och förbinder dig att följa dem.

Cookies
På GRK:s webbplats används cookies. Cookies är inte kopplade till personer. Om du inte vill, att cookie-uppgifter om dig samlas in, kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte lagras. Det kan hända att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som de ska, ifall du stänger av användningen av cookies.

Cookies är små textfiler som lagras på användarens hårddisk. Cookies innehåller information, som bland annat förenklar användningen av webbplatsen.

Ändring av uppgifter på webbplatsen
GRK:s dataskyddsrutiner och behandling av personuppgifter görs enligt gällande lagar och förordningar. GRK förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen. Ingen förhandsinformation om ändringarna ges, de träder i kraft så fort de visas på företagets webbplats.

Dataskyddsredogörelse för personuppgiftsregistren, GRK Infra Oy
Dataskyddsredogörelse för personuppgiftsregistren, GRK Infra AB
Dataskyddsredogörelse för personuppgiftsregistren, GRK Rail AB
Dataskyddsredogörelse för personuppgiftsregistren, GRK Infra AS

Om du har några frågor, kontakta oss via e-post på adressen: tietoturva@grk.fi