Medarbetarberättelser

Bekanta dig med några av våra medarbetare, hur deras vardag ser ut och GRK som arbetsgivare.

Johan Nyström​, Projektchef​

Mimmi Rintala, Arbetsledare