Arbetshälsa

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång därför ska våra arbetsplatser vara en plats för alla och där alla trivs.

Säkerhetsdagar

Hos oss är arbetsmiljö och säkerhet grunden för en god arbetsmiljö. Vår målsättning är att vi ska ha noll allvarliga olyckor. Alla ska komma hem friska och säkert efter arbetsdagen. Detta omfattar både fysiska hälsan, en frisk kropp och den psykosocial hälsan, en frisk själ. För att vi ska nå målen krävs att alla engagerar sig, tar ansvar och bryr sig om varandra. För att öka medvetenheten och kunskapen arrangerar GRK säkerhetsdagar tre gånger per år. Dagarna utgår från olika teman, där fokus är på säkerhet och hälsa.

Vårt motto är – Jag ser till min egen, min arbetskamrats och min samarbetspartners säkerhet och hälsa. Vår arbetsplats är alkohol- och drogfri.

Arbetsmiljö- och säkerhet

På GRK:s arbetsplatser strävar vi efter en god arbetsmiljö med ständiga förbättringar och en arbetsmiljö som är trygg och säker. För att lyckas med detta tror vi att framgångsfaktorn är att alla hjälps åt. I mångt och mycket så handlar det om att vi måste minska risktagandet och skapa arbetsplatser där säkerhet prioriteras och där det finns en trygghet att våga be om hjälp och att säga ifrån. Därför har vi förutom våra fysiska arbetsplatsregler även skapat spelregler för hur vi är mot varandra på arbetet.

  • Vi bidrar till en schysst arbetsplats.
  • Vi tänker på hur vi pratar med varandra.
  • Vi är rädda om varandra.
  • Vi ber om ursäkt.