Om GRK

Vårt tjänsteutbud

Vi bygger vägar, broar och stadsnät samt bygger och underhåller järnvägar. Vårt tjänsteutbud innehåller även miljöverksamhet.

Vår kärnkompetens inkluderar genomförande av omfattande projekt inom infrastrukturbyggande, projektledning av stora projekt samt mångsidigt järnvägsbyggande och underhåll. 

Vi har ungefär 1 000 experter inom infrastrukturbranschen i Finland, Sverige och Estland.

GRK Sverige AB

GRK Sverige AB:s breda tjänsteutbud täcker in alla delområden inom Sveriges infrastrukturbyggande. Vi bygger vägar, spår och broar. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infrastrukturområdet och arbetar med entreprenader av alla storlekar och kontraktstyper.

Want to know more about GRK Group?