GRK Sverige AB

GRK Sverige AB:s breda tjänsteutbud täcker in alla delområden inom Sveriges infrastrukturbyggande. Vi bygger vägar, spår och broar. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infrastrukturområdet och arbetar med entreprenader av alla storlekar och kontraktstyper.

Järnväg tjänsteutbudet täcker projektering och installation av alla tekniska områden inom järnvägsteknik; mark och kanalisation, bana, elkraft, signal och tele. Vi levererar projekt i olika kontraktsformer; huvud- och underleverantör, generalentreprenad, totalentreprenad och alliansmodeller.

Arbetsmiljö och säkerhet är det viktigaste i vår verksamhet. Vårt tjänsteutbud inkluderar också en säkerhetstunnel som enkelt kan monteras och modifieras för att skydda tågtrafik och järnvägsteknik i byggarbetsplatser.

GRK Sverige AB:s verksamhetssystem är certifierat som ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 standarder.

Företagets historia

I Sverige grundade GRK Infra Oy och Ab Tallqvist Oy år 2012 företaget AB Infra Polar, som i juli 2018 bytte namn till GRK Infra AB, när GRK Infra Oy köpte hela företaget.

Järnvägverksamhets historia på GRK går tillbaka till 1969, då Sähköradat Oy startade byggandet av de första elektrifieringarna i Finland. GRK förvärvade järnvägsverksamheten i Finland 2017. År 2020 beslutade GRK att utöka sin verksamhet till den svenska marknaden och etablerade GRK Rail AB.

Fram till 2023 verkade GRK i Sverige under två bolag, som har varit GRK Infra AB och GRK Rail AB. År 2022 och 2023 GRK-koncernen har förändrat sin koncernstruktur i alla verksamhetsländer. I Sverige fram över betjänar vi våra kunder under namnet GRK Sverige AB.