Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete 

I GRK arbetar vi medvetet med hållbarhet, vilket vi anser på lång sikt skapar lönsamhet. Hållbarhetsarbetet inom GRK är ett brett område och innehåller en mängd aktiviteter. Dessa är indelade i koncept. 

Miljö

  • Vår klimatpåverkan
  • Klimat & miljömål 2030
  • Miljövänliga material & produkter
  • Miljöpolicy

Arbetshälsa

  • Säkerhetsdagar
  • Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Våra värderingar

  • Etik
  • Visselblåsarfunktion

Kvalitet

  • Internrevision
  • Kvalitetspolicy