Kvalitet

GRK är certifierade enligt standarden ISO 9001 (kvalitetssäkring) och ISO 14001 (miljösäkring). Genom att arbeta enligt standarderna säkerställer vi att processerna håller rätt kvalitet, att vi arbetar systematiskt och att vi hela tiden utvecklas i vårt arbete.

Internrevision

Årligen utförs internrevisioner inom GRK där vi granskar våra processer för att se om våra arbetssätt och processer verkar som vi tänkt. Internrevisionen ger oss en ögonblicksbild och används som ett verktyg för oss att ta temperaturen i verksamheten, där syftet är att hela tiden förbättra vårt arbete.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy beskriver vår syn på kvalitet och säger att:

  • Vi ska leverera helhetsekonomiska och högkvalitativa tjänster, lösningar och produkter till kunderna.
  • Våra medarbetare är kompetenta och engagerade,
  • Vi använder tillförlitliga underleverantörer samt effektiva och kontrollerade genomförandeprocesser för att säkerställa ett högkvalitativt slutresultat.
  • Vi följer lagar och andra krav som kunden och samhället ställer och med beaktande av konstruktionens livscykel.
  • Alla avvikelser registreras och behandlas och informationen används för att utveckla kvalitetsarbetet.
  • Vi utbildar våra medarbetare och säkerställer på det sättet att det finns resurser för olika uppgifter.

Vårt mål är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen och en branschföregångare.