För leverantörer

Arbetsplatsintroduktion

Välkommen till GRK:s arbetsplatsintroduktion!

Oavsett om det är första gången du ska arbeta på ett av våra projekt eller om du redan har ett konto. Klicka på länken för att komma till GRK:s digitala arbetsplatsintroduktion portal.

Innan ankomst till arbetsplatsen

För att säkerställa att du får en bra start och har rätt förutsättningar att förstå vad som förväntas av dig och ditt ansvar som underleverantör/underentreprenör är det viktigt att vissa saker finns på plats innan din ankomst till arbetsplatsen.


UE2021

Innan arbete påbörjas ska blankett UE2021 fyllas i och skickas till din kontaktperson på det projekt ditt företag ska arbeta på, tillsammans med nedanstående verifikat:

 • Godkänd för F-skatt av Skatteverket
 • Bolagsregistreringsbevis
 • Verifikat på att företaget är anslutet till kollektivavtal (gäller ej om du är enmansföretag)
 • Verifikat företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring (gäller ej bemanningsföretag).

ID06 för en sund konkurrens och ökad trygghet

Alla som arbetar på GRK:s arbetsplatser ska bära ID06-kort synligt. Alla ska även kunna uppvisa godkänd ID-handling på begäran.

Du kan läsa mer om att ansluta företaget till ID06 och beställa ID06-kort här: ID06 – ett säkert system för alla branscher.


Personal

Vi behöver uppgifter om vilken personal som kommer till vår arbetsplats. Vänligen skicka in:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Namn närmast anhörig
 • Telefonnummer närmast anhörig
 • Relation närmast anhörig
 • Om utbildningarna ej kan verifieras via ID06 kompetensdatabas, måste du skicka in verifikat på utbildningar.

Utbildningskrav
 1. Safe Construction training, om det uppstår tekniska problem, kontakta Byggbranschens utbildningscenter (BUC) tel: 08-698 59 90
 2. Som lägst Arbete på väg 1.1–1.3
 3. Utbildningsbevis och din arbetsgivares skriftliga godkännande vid körtillstånd av maskindrivna lyftanordningar.

Ska du utföra arbete som fordrar ytterligare behörighet, måste detta styrkas genom ID06 kompetensdatabas eller via annat skriftligt verifikat på genomförd utbildning.


Fordon

Före ankomst behöver du fylla i denna fordonsblankett. Lastbilar samt släp ska vara märkta med korrekta lastvikter.

I alla fordon ska det finnas:

 • Fordonspärm med fordonsinformation, förteckning på kemikalier som finns i fordonet med tillhörande säkerhetsdatablad samt besiktningsprotokoll.
 • Brandsläckare
 • Första hjälpen kit
 • Saneringsutrustning

Personlig skyddsutrustning

Krav:

 • Skyddshjälm med hakrem
 • Varselkläder enligt GRK:s gällande rutiner (EN ISO 20471 klass 3)
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd
 • ID06 ska bäras synligt

Vid behov:

 • Skyddsglasögon
 • Flytväst – vid jobb i vatten.
 • Hörselskydd – i bullrande miljö
 • Skyddsmask – i dammig miljö eller vid bruk av farliga kemikaliska produkter.
 • Livlina med sele ska användas när så krävs.