Andmekaitse

Isikuandmete kaitse

Meile GRK-s on sinu privaatsus tähtis. Töötleme isikuandmeid alati usaldusväärselt, turvaliselt ja läbinähtavalt. GRK järgib alati kehtivaid andmekaitset puudutavat seadusandlust ja määrusi, näiteks ELi andmekaitsemäärust. Kasutades GRK lehekülge nõustud sel hetkel kehtiva andmekaitsepraktikaga ja kohustud järgima seda.

Küpsised

GRK leheküljel kasutatakse küpsiseid. Küpsisteandmeid ei seota isikutega. Juhul kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutakse küpsisteandmeid, võid valida küpsisteandmete mittekogumise oma veebilehitseja seadetest. Lehekülg ei pruugi tingimata töötada korralikult juhul, kui on valitud küpsiste mittekogumine.

Küpsised on kasutaja arvuti kõvakettale salvestatavad väikesed tekstifailid. Küpsised sisaldavad infot, mida kasutatakse muuhulgas lehekülje kasutamise lihtsustamiseks.

Lehekülje andmete muutmine

GRK andmekaitsepraktika ja isikuandmete käsitlemine järgivad alati parasjagu kehtivat seadusandlust ja määruseid. GRK jätab endale õiguse muuta oma kodulehekülge. Muutustest ei anta eraldi teada, vaid need jõustuvad kohe kui need on ettevõtte kodulehel näha.

GRK andmekaitseselgitus

Juhul kui sul on midagi küsida, võta kontakti e-postiga aadressil: tietoturva@grk.fi.