Teenused

Infrastruktuuri ehitaja

GRK kontserni tuumoskuste hulka kuuluvad nõudlike infrastruktuuriprojektide teostamine, suurte hangete projektijuhtimine ning laiaulatuslik raudtee-ehituse oskusteave. Trassi-, aluste-, eri-, keskkonna- ja tööstusehitamist ning katenditöid hõlmavas infrastruktuuriehituses pakume kõiki vajalikke teenuseid projekteerimisest ehitamiseni ja korrashoiuni.

Teenused toodetakse kõrgekvaliteediliselt, kulutõhusalt ja keskkonda austavate meetoditega – nii projekteerimislaual kui ehitusobjektil. Iga töö ja tööetapi olulised keskkonnariskid minimeeritakse. Eesmärgiks on viia projektid läbi võimalikult vähe keskkonda koormavatel teostusviisidel ja aktiivselt ära kasutada ringlusmajanduse pakutavaid võimalusi keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Meil on suur kogemus mitmekülgsetest erioskusi nõudvatest projektidest. Tutvu referentsidega!