Teenused


GRK kontserni põhioskuste hulka kuuluvad nõudlike taristuprojektide teostamine, suurte hangete projektijuhtimine ning laiaulatuslik raudtee-ehituse oskusteave.

Trassi-, eri-, keskkonna- ja tööstusehitamist hõlmavas taristuehituses pakume kõiki vajalikke teenuseid projekteerimisest ehitamise ja korrashoiuni.

Meie teenused toodetakse kõrgekvaliteediliselt, kulutõhusalt ja keskkonda austavate meetoditega nii projekteerimises kui ehitusobjektil. Iga töö ja tööetapi olulised keskkonnariskid hinnatakse ja minimeeritakse. Eesmärgiks on viia projektid läbi võimalikult vähe keskkonda koormavatel teostusviisidel, kasutades aktiivselt ära ringlusmajanduse pakutavaid võimalusi keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Meil on suur kogemus mitmekülgsetest erioskusi nõudvatest projektidest.