Töökohad

GRK-s töötamine

Meie tegevuse alused on praktilised ametioskused ja isiklik areng. Kõikidele töötajatele antakse vastutust, sest tegemise kaudu õpitakse. Väärtustame head õhkkonda, see kajastub ka ettevõtte heades tulemustes.

Tulge meie sekka!

Hindame motiveeritud ja pühendunud spetsialiste kõrgelt! Pakume huvitavaid ja mitmekesiseid tööülesandeid pädevate ning innukate töökaaslaste seltsis. Tutvuge vabade töökohtadega või jätke avaldus, milles kirjeldate oma oskusi ja huvipakkuvaid tööülesandeid.