Storvik signalåtgärder

Projektet avser möjliggörande av samtidiga infarter på Storviks driftplats. Omfattningen innehåller arbeten med att snabba upp ATC-besked vid avgång från plattform, nya signaler på spår 2 vid plattformsövergång samt byte av några signaler för att optiskt visa försignalbesked. Nytt signalskåp 12a installeras samt kanalisationsarbeten ingår också. Ställverket är av typ -85.

Projekt information

Kontaktperson Anneliina Kupiainen +46 72 584 3740
Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 01/2022 - 06/2022