Tillbaka

Storvik signalåtgärder

Projektet avser möjliggörande av samtidiga infarter på Storviks driftplats. Omfattningen innehåller arbeten med att snabba upp ATC-besked vid avgång från plattform, nya signaler på spår 2 vid plattformsövergång samt byte av några signaler för att optiskt visa försignalbesked. Nytt signalskåp 12a installeras samt kanalisationsarbeten ingår också. Ställverket är av typ -85.

Spårbyggnad Spårbyggnad

GRK Rail AB

Entreprenörens projektledare

Anneliina Kupiainen +46 72 584 3740

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

01/2022 - 06/2022

Entreprenadsumma

2,65 MSEK

Entreprenadform

Utförandeentreprenad