Den nya bron i Värmdö firades i solskenet

På Åland, i Vårdö kommun som har mindre än 500 innevånare, öppnades den nya Vårdöbron för trafik med festliga ceremonier söndagen 30 september 2018. För Vårdö, känt som det tänkta hemmet för Stormskärs Maja, är bron en viktig länk till yttervärlden. Den nya bron började byggas i början av 2017 och den blev färdig planenligt, på mindre än två år. Beställare var Ålands Landskapsregering och entreprenadvärdet var ungefär 12 miljoner euro. Den färdiga brons längd är totalt 344 meter och borrpålarnas vattendjup är upp till 25 meter.

Entreprenaden bestod av en kontinuerlig samverkansbro av stål med betongdäck, inklusive vägförbindelserna mellan öarna Töftö och Gersholmen i Vårdö på Åland. I entreprenaden ingick även rivningen av den gamla Vårdö-bron samt ungefär 900 meter väg som ansluter till bron. Bron är av typen samverkansbro med fem öppningar. Bron innehåller fem balkar som väger mer än 200 ton, med längder mellan 60 och 70 meter. Brons grundades på landfästen i berg och på pålar, mellanliggande stöd utfördes med borrpålar och vattengrundsulor. Brodelarna lyftes på plats med en pontonkran, en efter en, från pråmar. Detta var en utmärkt monteringsmetod, både kvalitetsmässigt, tidsmässigt och logistiskt.

Samarbetet mellan beställaren och entreprenören framskred i en god samarbetsanda, och entreprenaden har gett GRK mycket positiv feedback. En besvärlig faktor var samordningen av områdets livliga båttrafik med broarbetsplatsen. Trots att leden markerats som avstängd sedan ett par år tillbaka, har arbetet väckt nyfikenhet bland fritidsbåtsförare, och olyckor har inte helt kunnat undvikas.

En stor skara lokalbefolkning deltog

Utöver entreprenören, beställaren och myndigheternas representanter lockade det soliga höstvädret många invånare från området till öppningsceremonin. Programmet omfattade tal av Ålands infrastrukturminister Mika Nordberg och ordföranden i Ålands kommunfullmäktige Anders Englund, samt det högtidliga klippandet av bandet. Efter klippningen av bandet kördes de i landskapsregeringens elbilar över hela bron. Kommunen överlämnade kommunens vimpel till GRK och flera lådor äpplen odlade i Vårdö.

Det ordnades en löptävling över bron, där det även fanns en juniorklass. Arbetschef Roope Korpela företrädde framgångsrikt GRK, genom att ta en femteplats i det allmänna loppet. Vid öppningsceremonin spelade en lokal mässingsorkester och man avnjöt en stilig och god mer än tre meter lång tårta, utformad som en modell av bron. Efter ceremonin revs festinstallationerna och trafiken flyttades över till den nya bron. Dagen efter invigningen påbörjades rivningen av den gamla Vårdöbron, som var i ganska dåligt skick. Rivningsarbetet ska ta ett halvt år. 

Ny bro till Vårdö

Beställare: Ålands landskapsregering projektledare Taneli Ala-Rakkola
Entreprenören GRK: Arbetschef Roope Korpela och platschef Magnus Ahlskog