Vårdöbron tar form

På Vårdö, 37 kilometer öster om Mariehamn, på Åland, är en ny vattenväg under uppbyggnad. Graniittirakennus Kallio startade upp sin krävande byggarbetsplats i början av 2017. Trots att mer än ett år är kvar av kontraktsperioden, är redan mer än halvparten av arbetet färdigt. I mitten av juni installerades stålstommen, och brolocket kommer att gjutas våren 2018.

Byggandet av en hög bro över djupa vatten är ett centralt kunskapsprov för en infrabyggare. I slutet av 2016 vann Graniittirakennus Kallio en anbudstävlan anordnad av Ålands regionala regering för att bygga en ny bro till Vårdö.

– Att bygga den 340 meter långa bron av kompositbalkar i marina förhållanden är en av de mest krävande uppgifterna jag varit med om. När vi nu har stålbalkarna på plats, ligger de största tekniska utmaningarna bakom oss, säger Pertti Heininen, teknisk direktör för GRK.

Heininen konstaterar att hans tidigare erfarenhet av att arbeta i en svenskspråkig miljö har kommit väl till pass för detta projekt på helsvenska Åland. Som en strategi i sin rekryteringspolitik har GRK fortsatt att välja kunniga byggare som besitter mångsidiga språkkunskaper. Detta återspeglas också i utnämningen av Magnus Ahlskog till platschef för bygget. Som ålänning talar han naturligtvis svenska, men behärskar också väl det finska språket.

Ahlskog är också en expert på lokala förhållanden. Han vet att på Åland måste man alltid ta vädret i beaktande. – Maximala vindstyrkan för att lyfta stålbalkarna på plats är i princip fem meter per sekund. I slutändan är det kranskötaren som avgör när vädret medger lyft, och när inte. Den nordvästliga vinden är besvärligast på den här arbetsplatsen, eftersom vinden då kommer åt att trycka kranen mot den gamla bron, som ska stå kvar ännu ett år, säger Ahlskog.

Smart lyft vid installationen

Vårdöbron är en stålbro av komposittyp, som är en relativt vanlig brotyp i Sverige. I Finland är det däremot vanligare att välja en stomme av solid betong. Bropelarna är belagda med rostfri stålplåt, och brobalkarna är målade med en beläggning av flera skikt, som ger en livslängd på 100 år i marin miljö, utan särskilda åtgärder för underhåll.

Brons fem stålbalkar väger var och en över 200 ton, och mäter mellan 60 och 70 meter i längd. Liknande broar i Finland har oftast uppförts med lanseringsmetoden, d.v.s. att man successivt kopplar ihop stålsektionerna på land, medan man skjuter bron framåt, en sektion i taget, över landfästet och stödjepelarna. I stället installerades bron på Vårdö genom att lyfta varje sektion i sin slutliga position på stödpelarna, och sedan svetsa ihop sektionerna till ett enhetligt brospann.

– Det mesta av svetsarbetet utfördes vid Ylivieska-fabriken, med komplettering i Raumo hamn. På arbetsplatsen återstod bara att ansluta de stora sektionerna till varandra, förklarar platsingenjör Isto Ahlqvist. Enligt honom valdes installationsmetoden på GRKs initiativ, eftersom utrymmet på arbetsplatsen var mycket begränsat, vilket skulle ha gjort lanseringsmetoden svår att tillämpa där.

– Klienten välkomnade vårt förslag. På det hela taget har kundorganisationen varit helt nöjd med oss. Inklusive Mika Nordberg, Ålands minister för infrastruktur, som besökte vår byggarbetsplats, förklarar Ahlqvist.

Armering på vintern, gjutning på våren

Det första året på byggarbetsplatsen förlöpte planenligt. Under sommaren gjöts grundplattor på fem meters djup, stödda på borrpålar av 20 meters längd. Hösten gick till förberedelse och installation av brons stödpelare och balkar. – I april 2018 kommer vi att börja gjuta däckplattan, efter att ha tillbringat vintern med att bygga formarna och armeringen för det 340 meter långa brolocket, förklarar Pertti Heininen.

Den nya bron kommer att tas i bruk i slutet av 2018. Ett halvår återstår för att riva den gamla bron, som till sin konstruktion liknar den nya. Vi kommer förmodligen att klara av demonteringsfasen snabbare än så, säger Heininen.