Järnvägsverksamhet

Från projektering till byggande och underhåll

Våra tjänster täcker in hela livscykeln inom spårbyggnadsprojekt i Finland, Sverige och Estland.

Projektering
Vår projekteringsenhet tar fram högkvalitativt projektunderlag både för kunderna och för de egna projekten. Våra kompetensområden är projektering av tekniska system för järnvägar, tunnelbanelinjer och spårvagnar. Vi tar fram projektunderlag för spårelektrifiering, säkerhetsutrustning och krävande strukturtekniska objekt, från grunder till telemaster (kvalifikationsklass V + enligt FISE). Vi genomför projekten antingen som egna projekt eller som delar av en entreprenad. I båda fallen arbetar vi dynamiskt, med hänsyn till projektets alla delområden.

Vi genomför projekten med moderna maskiner och verktyg, och utvecklar projekteringsprogrammen proaktivt efter kundernas behov. Vi utvecklar också aktivt datormodellbaserad konstruktion, som ett hjälpmedel för projektering av elektrifierade spår och säkerhetsutrustning. Vi erbjuder även projektering av grunder, stålkonstruktioner och banskyltning.

Byggande
Vi bygger för järnvägar, tunnelbanelinjer och spårvagnar. Vi utför nybyggnads- och renoveringsprojekt inom elektrifierade spår, säkerhetsutrustning, trafikstyrning, beläggningsarbeten och konstbyggnad. Vi har årtionden av erfarenhet från byggprojekt över hela Finland. Våra installatörer är erfarna och professionella, och vi har omfattande underleverantörsavtal, vilket säkerställer kvaliteten fram till slutet av leveranskedjan.

Underhåll
Vårt tjänsteutbud täcker även banunderhåll. Vi har verksamhetsplatser över hela Finland, vilket ger möjligheter till effektivt underhåll och reparationer av fel med korta responstider. Vi har flexibel utrustning från arbetsmaskiner på räls till hela arbetståg, för både små och stora reparationsarbeten. GRK:s underhållskontrakt omfattar elektrifierade spår och starkströmssystem inom västra Finlands underhållsdistrikt samt underhåll av spår och säkerhetsutrustning inom södra Finlands underhållsdistrikt.

Bekanta dig med våra projekter!