Återvinningsekonomi och miljöverksamhet

Med tanke på miljön

Vi har ett brett utbud av återvinningstjänster för industrins olika verksamhetsområden och för producenter av organiskt avfall. Vi tar emot och behandlar avfall och industriella biprodukter, både på våra egna och på kundernas verksamhetsplatser.

Vi tar emot mineraliska och organiska material. Vi levererar förädlade produkter även för användning utanför våra verksamhetsplatser, till exempel som återvinningsbränslen och markbyggnadsmaterial. Vid kundernas verksamhetsplatser utför vi klassning, krossning, pålning, återvinning, sortering och stabilisering. De färdiga förädlingsprodukterna blir antingen GRK:s egendom eller används av kunden, beroende på överenskommelser.

Mottagningen vid verksamhetsplatserna beror på ledig kapacitet. Mer information om förädlingstjänster vid kundens verksamhetsplats, samt våra mottagningsmöjligheter, fås från vår kontaktperson Antti Määttänen.

Bekanta dig med våra referenser!