Tjänster

En pionjär inom infra

Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i GRK-koncernens kärnkunnande. Vi arbetar med trafikleder, grunder, konstbyggnad, miljöprojekt och industribyggen, samt beläggningar, och kan erbjuda alla nödvändiga tjänster för infrastrukturbyggande, från projektering till genomförande och underhåll.

Våra tjänster levereras med hög kvalitet, kostnadseffektivt och miljövänligt – både på ritningsbordet och på byggplatsen. De väsentliga miljöriskerna i varje arbete och arbetsfas minimeras. Målet är att genomföra projekten med så liten miljöpåverkan som möjligt, och att aktivt utnyttja möjligheterna till återvinning för att minska miljöbelastningen.

Vi har en bred erfarenhet av komplicerade projekt som kräver expertkunnande. Se våra referenser!