Tesi och Ilmarinen investerar i GRK-koncernens tillväxt

Investmentbolaget Tesi och pensionsbolaget Ilmarinen investerar i GRK-koncernen, som har en mångsidig verksamhet inom infrastruktursektorn.  Investeringen utgör en utmärkt grund för den finländska GRK-koncernens strategi för tillväxt och internationalisering, samt för framtida investeringar. Målet för de närmaste åren är att fördubbla GRK-koncernens nuvarande omsättning på 200 miljoner euro.

“Investeringen betyder mycket för vår strategi för internationalisering och tillväxt. Vi är glada över den möjlighet som investeringen ger, att påskynda vår tillväxt genom investeringar i både maskiner och utrustning, och omstrukturering av företaget. Investerarna förstärker också vårt kunnande om styrelsearbete, och det blåser nya friska vindar i ledningen”, säger GRK Oy:s styrelseordförande Keijo Haavikko.

Graniittirakennus Kallio grundades 1983, och var till en början inriktat på fastighetsaffärer och byggverksamhet. Under år 2007 utökades verksamheten till infraentreprenader (till exempel broar, motorvägar och planskilda korsningar), vilket så småningom blev GRK:s huvudsakliga verksamhetsområde. GRK:s tillväxt accelererade år 2010, när man fick 21 nya tjänstemän, som samtidigt blev ägare i företaget. Innan Tesi och Ilmarinen investerade, ägdes GRK helt av medarbetarna.

Kuva 4 Omistajien ryhmäkuva

GRK-koncernen har vuxit snabbt och lönsamt från år 2010 och framåt. Huvuddelen av tillväxten har varit organisk. Till de strategiska tyngdpunkterna hör att säkerställa verksamhetens kontinuitet, att skapa lönsam tillväxt. och att förstärka företagets positioner i Finland och i närområdena. Tillväxten sker både inom de befintliga och nya verksamhetsområdena, över de geografiska gränserna. I början av 2018 genomfördes det första stora företagsförvärvet, när GRK köpte Eltel Networks Oy:s spårverksamhet i Finland (Winco Oy). Spårverksamheten innebar ett utmärkt komplement till GRK:s befintliga utbud av tjänster.

Keijo Haavikko (GRK), Matti Kangas (Tesi), Pekka Ahlajärvi (Ilmarinen), Teemu Lantto (GRK), kuvaaja: Jaana Maari Partanen

“För oss är det viktigt att säkerställa den kontinuerliga utvecklingen av verksamhetens kvalitet, samt att ta hand om personalen nu och i framtiden. Företagets tillväxt medför, att vi kan erbjuda mångsidiga nya karriärmöjligheter samt göra det möjligt att utveckla yrkeskunskaperna allt mer”, konstaterar GRK Oy:s verkställande direktör Teemu Lantto.

“GRK:s engagerade och professionella personal och ledning gjorde intryck. Företagets fria och spontana atmosfär, samt den starka viljan att utvecklas skapar förutsättningar för framgång även i framtiden. Vi är mycket nöjda med att bli en del av GRK:s tillväxthistoria”, säger Tesi:s investeringschef Matti Kangas.

“GRK:s snabba och lönsamma tillväxt är ett tecken på att företagets verksamhetsmodell fungerar. Hela investeringsbeloppet används för att utveckla företagets verksamhet, och Ilmarinen bidrar gärna till GRK:s kommande tillväxt”, konstaterar portföljförvaltare Pekka Ahlajärvi från Ilmarinen.

Efter investeringen äger Tesi och Ilmarinen sammanlagt ungefär 18 % av företaget.

Mera information:
GRK Oy, Teemu Lantto, verkställande direktör, teemu.lantto@grk.fi, tel. +358 40 772 7271
Tesi, Matti Kangas, investeringschef, matti.kangas@tesi.fi, tel.  +358 50 377 3230
Ilmarinen, Pekka Ahlajärvi, portföljförvaltare, pekka.ahlajarvi@ilmarinen.fi, tel +358 40 840 3199

GRK är en innovativ koncern i byggbranschen, där finska Graniittirakennus Kallio Oy och Winco Oy, estniska Graniittirakennus Kallio Infra AS samt svenska Infra Polar AB ingår. Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i vårt kärnkunnande. Mer än 400 professionella medarbetare arbetar inom koncernen, och omsättningen under år 2017 var över 200 miljoner euro.  www.grk.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) är ett investmentbolag som gör lönsamma och ansvarsfulla investeringar, och skapar värde redan från dag ett. Våra kapitalinvesteringar uppgår till 1,2 miljarder euro, och vi investerar direkt eller via fonder i fler än 700 företag. Vi bidrar till att Finland når nästa steg i tillväxt och internationalisering.  Se våra framgångshistorier på www.tesi.fi/ @TesiFII

Ilmarinen är ett pensionsbolag som ägs av kunderna. Vår uppgift är att se till, att våra kunder får den pension de tjänat in på sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper därmed våra kunder att lyckas. Totalt ansvarar vi för nästan 1,1 miljoner människors pensionsskydd. För kommande pensioner ansvarar vi för ett placeringskapital på över 46 miljarder euro. Vi placerar pensionsmedlen lönsamt, säkert och ansvarsfullt. www.ilmarinen.fi.