“Sju vågade livet” för GRKs svenska verksamhet

Graniittirakennus Kallio-bolaget (GRK) har under flera år bekantat sig med den svenska marknaden för infrastrukturellt byggande. Från början har det geografiska fokuset legat på norra Sverige där gruvindustrin har haft en långvarig investeringsboom.

“Vi kommer fortsatt att fokusera på norra Sverige, där gruvinvesteringarna fortsätter och den svenska regeringen satsar kraftigt på nordliga trafikprojekt. Till exempel kommer en bansträckning på nästan 300 kilometer mellan Umeå och Luleå att byggas under de närmaste åren”, säger direktör Jouko Viitala, som vid GRKs huvudkontor är utvecklingschef för den svenska marknaden.

GRKs svenska dotterbolag, Infrapolar AB, har sitt huvudkontor i Boden, nära Luleå. Man har hittills lyckats med en minimal organisation. Men numera rekryterar Infrapolar nyckelpersoner i en takt på en nyanställd varje månad.

“Kärngruppen, som är ganska bra på plats nu, kallas de sju modiga männen. Det här är en hänvisning till den kända filmen “The Magnificent Seven” (sve. Sju som vågade livet), där hjältarna tar på sig ett uppenbart hopplöst uppdrag och i slutändan klarar av det. Men hopplöst eller livsfarligt skulle jag inte kalla vårt infrastrukturella uppdrag här i Sverige, trots att konkurrensen verkligen är tuff “, funderar Viitala.

VD startade i juni

Jouko Viitala har en grundlig erfarenhet av den svenska byggmarknaden. Han har genomfört stora infrastrukturprojekt i många år, ofta tillsammans med Risto Takkinen, som i juni började som VD för Infrapolar.

Takkinen känner starkt för att överföra GRKs kunnande till företagets framtida uppdrag i Sverige. “GRKs kompetens inom byggnation av vägar och kanaler och dess kunnande inom hantering av förorenade jordmassor är värdefulla trumfkort i Sverige. Företagets kultur är också något det lönar sig att exportera”, säger Takkinen.

Takkinen betonar också GRKs starka ställning i norra Finland, med ett naturligt utlopp i “en nordlig dimension”. “De svenska medlemmarna i vår kärntrupp känner bäst till den lokala marknaden, men vi finländare har mycket att bidra med när det gäller projektledning, infrastrukturell teknologi och kostnadseffektivitet”, noterar Takkinen.

Pajalas huvudgata blir klar till marknaden

Pajala i Torneå Lapplands dal är känd för sin Meänkieli-variant av det finska språket och för den bästsäljande romanen ”Populärmusik från Vittula”, som också publiceras på finska. Ur affärssynpunkt är Pajala med sina 6 000 invånare framför allt en viktig ort i ett stort gruvområde.

För Pajalas invånare är den andra helgen i juli av särskild betydelse. Det är då den årliga Pajala-marknaden äger rum, enligt en närmare 200 år gammal historisk tradition. Infrapolar AB fick nyligen äran att genomföra kontraktet för renovering av huvudgatan i Pajala.

“Beställaren för upprustningen av huvudgatan är Trafikverket, den svenska vägmyndigheten. Det passar oss bra: Vi får genast bekanta oss med den mest krävande byggherren på marknaden”, tycker Takkinen.

Foto: Risto Takkinen och Jouko Viitala sprider GRKs kultur och kompetens till Bottenvikens västra strand.