Vasaloppsvägen

GRK utförar vägprojektet Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Entreprenaden innehåller bärighetshöjande åtgärder, byte av tre rörbroar och cirka 150 trummor samt kurvrätningar och breddning på delar av sträckan. Vasaloppsvägen är ett samlingsbegrepp för vägarna 1024 mellan Fiskarheden och Evertsberg samt 1025 mellan Evertsberg och Oxberg. Vägarna är viktiga för turismen i Sälenfjällen och för skogsindustrin. På Vasaloppsvägen passerar cirka 490 fordon/dygn på årsbasis. Vägarna har dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter. När projektet är klart har vi en väg med bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och full bärighet året runt.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • Pågående
  • 10/2023 - 10/2026