Bild på broan.

Utförande utbyte av Betongbro 24-1389-1 inklusive omledning inom Skellefteå kommun

Entreprenaden omfattade rivning av existerande bro och uppförande av en ny betongbro som klarar BK4 inklusive tillhörande markarbeten. En tillfällig förbifart byggdes för den allmänna trafiken under tiden arbetet med den nya bron pågick. I entreprenaden ingick även anläggande av trafikljus och belysning. Den nya bron är grundad på RD800 stålpålar. Den nya bron totala längd uppgick till ca 54 meter.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 08/2021 - 08/2023