Bild på broan.

Utförande av utbyte järnvägsbro Kulleporten 3500-2224-1 inom Gällivare kommun

Järnvägsbron ligger på bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21, LKABs anslutning till Malmbanan. Bron går över Sommarvägen till Malmberget och brukar benämnas Kulleporten. Projektet innefattade bland annat ny bro i befintligt läge samt bortrivning av den nuvarande samt profiljustering av befintlig kommunal väg. Den gamla bron revs och den nya bron lanserade på plats under en 72 timmar lång disp-tid. In entreprenaden ingick även signal, räl och KTL arbeten.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 07/2021 - 10/2022