Bild på broan.

Utförande av utbyte av Bro över Kvällån so Åsele kyrka inkl. omledningsväg

Projektet omfattade utförande av utbyte av bro i befintligt läge. I uppdraget ingår att anlägga tillfällig förbifart med tillfällig bro som monteras och rivs av Trafikverket Fordonsresurser. Därefter rivs befintlig bro som ersätts med ny bro i samma läge. Den nya bron är en samverkanbro där stålbalkarna lanserades över vattendrag vid ett tillfälle. Totala brolängden uppgår till ca 44m med en teoretisk spännvidd på 33m.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 02/2023 - /