Bild på broan.

Utbyte av Betongbro 25-1390-1 inklusive omledning inom Kalix kommun

Entreprenaden omfattade rivning av existerande betongbro och uppförande av en ny bro som klarar BK4 inklusive tillhörande markarbeten. En tillfällig förbifart byggdes för den allmänna trafiken under tiden arbetet med den nya bron pågick. Totala brolängd uppgick till ca 55 m.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 04/2022 - 09/2023