Ravinbroarna Nya E10, Kiruna Kommun

GRK har av Trafikverket kontrakterats för en totalentreprenad avseende 2st samverkansbroar (F & G) utmed den nya dragningen av E10 i Kiruna. Projektet är en del i den stora stadsomvandlingen som nu pågår i Kiruna. Ravinbro F har en ungefärlig längd på 104m och kommer att gå över ravinen vid Matojärvi. Ravinbro G har en ungefärlig längd på 180m och kommer vara placerad över ravinen vid Sandstensberget. GRK Infra AB kommer under hela projekttiden lägga stort fokus på samordning och säkerhet då arbetet med broarna bland annat innebär hantering av tunga byggelement och arbetsområdet angränsar till ett friliftsområde som nyttjas dagligen både av kirunabor och turister.

Projekt information

Kontaktperson Johan Nyström +46 70 530 01 63
Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 03/2018 - 10/2019