Tillbaka

Ravinbroarna Nya E10, Kiruna Kommun

GRK Infra AB har av Trafikverket kontrakterats för en totalentreprenad avseende 2st samverkansbroar (F & G) utmed den nya dragningen av E10 i Kiruna. Projektet är en del i den stora stadsomvandlingen som nu pågår i Kiruna. Ravinbro F har en ungefärlig längd på 104m och kommer att gå över ravinen vid Matojärvi. Ravinbro G har en ungefärlig längd på 180m och kommer vara placerad över ravinen vid Sandstensberget. GRK Infra AB kommer under hela projekttiden lägga stort fokus på samordning och säkerhet då arbetet med broarna bland annat innebär hantering av tunga byggelement och arbetsområdet angränsar till ett friliftsområde som nyttjas dagligen både av kirunabor och turister.

Anläggnings- och trafikledsbyggande Anläggnings- och trafikledsbyggande

GRK Infra AB

Entreprenörens projektledare

Per Olofsson +4670 530 07 13

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

03/2018 - 10/2019

Entreprenadsumma

67 MSEK

Entreprenadform

Totalentreprenad