Tillbaka

Pajala tätortsupprustning

GRK Infra AB rustar upp Pajala centrum på uppdrag av Trafikverket. Entreprenaden innebär bl.a. nytt dagvattensystem, förstärkning av vägar, nya ytskikt i form av plattläggning och asfaltering, planteringar, ny belysningsanläggning och sanering av förorenad mark. Entreprenaden innebär även att säkerheten höjs för fotgängare och cyklister genom att centrum anpassas med separerade gång- och cykelbanor.

Anläggnings- och trafikledsbyggande Anläggnings- och trafikledsbyggande

GRK Infra AB

Entreprenörens projektledare

Per Olofsson +4670 530 07 13

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

05/2017 - 10/2018

Entreprenadform

Utförandeentreprenad