Ny kontrollplats Sävar nord 

Trafikverket bygger ett antal kontrollplatser runt om i Sverige för polisens bruk. Syftet är att kontrollera på kontrollplatser regelefterlevnad av gällande lagar och regler bland den tunga trafiken. Detta bidrar till att öka trafiksäkerheten samt minska miljöbelastning. 

På Sävar kontrollplatsen bygger GRK bland annat en kontorsbyggnad samt väderskyddsbyggnader för bromsprovare samt fordonsvåg för att polisen ska kunna kontrollera mått och vikt på tunga fordon. I entreprenaden ingår även att installera och driftsätta VMS skyltar och kameror. 

Projekt information

Kontaktperson Sebastian Pundars +46 72 246 22 89
Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 02/2022 - 10/2022