Bild på bron.

Ny bro över Aisjaures utlopp (Dainaksundet), Arjeplog

Entreprenaden omfattade rivning av existerande hängbro och uppförande av en ny samverkansbro som klarar BK4 inklusive tillhörande markarbeten. För att kunna utföra arbetena med den nya bron samt rivning av den gamla bron byggdes en tillfällig pålbrygga intill. Den nya brons längd är 119 m och stålbalkarna lanserades vid ett tillfälle. Bron har fyra stöd varav 3 grundlades under rådande vattennivå. Vid stöden i vatten byggdes spåntlådor och tätkakorna utfördes som undervattengjutningar.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 11/2021 - 08/2023