Markarbeten H2 Green Steel

Projektet innebär att utföra markarbeten inför uppförandet av det nya stålverket i Norra Svartbyn, Bodens kommun.

Planerade arbeten.

Schakt och fyllningsarbeten, pålningsarbeten, markförstärkningar i form av massastabilisering och kalkcementpelare, losshållning berg , krossning, vatten och avloppssystem, kabelförläggning och sedimentationsdammar.

Entreprenadsumma 2,2 miljarder.

Projekt information

Kontaktperson Carl Andersson, Anna Törmä 070-384 00 99, 070-294 95 02
Kund H2 Green Steel
Entreprenadtid
  • 06/2023 - 06/2023