Tillbaka

Lillpite

GRK Infra AB fick förtroende av BDX att bygga en bro över Lillpiteälven på en entreprenad där Trafikverket var huvudbeställare. Bron är ca 30 meter lång samverkansbro och byggdes under perioden augusti – december 2018. Efter att brofundamenten var gjutna lyftes stålbalken lyftes på plats i ett lyft med hjälp av en lyftkran. För att kunna montera formen på balkarna byggdes att arbetsdäck under den nya bron över lillpiteälven. Med hjälp av detta arbetsdäck kunde vi utföra arbetena på ett väldigt säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt. Vi tackar BDX för ett bra samarbete och  hoppas på fler sådana framöver!

Anläggnings- och trafikledsbyggande Anläggnings- och trafikledsbyggande

GRK Infra AB

Entreprenörens projektledare

Per Olofsson +4670 530 07 13

Kund

BDX

Entreprenadtid

08/2018 - 12/2018

Entreprenadsumma

10 MSEK

Entreprenadform

Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar