Kontaktledningsbyte Östersund bangård

Projektet omfattar kontaktledningsbyte och utbyte bangårdsbelysning mellan stolpe 96a/107 i söder och stolpe 64 i norr. Syftet är att underhålla kontaktledningsanläggningen för att nå en livslängd på ytterligare 40 år. Banöverbyggnaden återställs till befintligt skick efter vidtagna kontaktledningsåtgärder.

Nytt kontaktledningssystem ska vara S 7.1/7.1. Nytt hängverk, nya utliggare med kompositisolatorer, ett antal nya bryggor, ett antal nya stolpar. De flesta befintliga stolpar och bryggor ska behållas och förses med nya utliggare.

Lågspänningsarbeten omfattar nybyggnation av belysning samt ingrepp i lågspänningsanläggning föranlett av kontaktledningsbyte, Östersund driftplats.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 10/2023 - 11/2023