Bild på bron.

Faunapassage Raggdynan, E4 inom Kalix kommun

Objektet omfattade arbetena för anläggningen av ny planskild Faunapassage på E4:an i närheten av Raggdynan, ca 16 km väster om Kalix, Kalix Kommun, Norrbottens län. En tillfällig förbifart byggdes för den allmänna trafiken under tiden arbetet med den nya faunabron pågick.  Arbetet omfattade även anpassning, reparation, rivning samt montering av viltstängsel samt grindar. Två viltuthopp byggdes även anläggas längs sträckan.  Del av enskild väg på södra sidan om väg E4 vid ny Faunabros placering byggdes också delvis om. Längden på bron uppgick till ca 55m.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 05/2022 - 10/2022