Tillbaka

ERTMS BEST Kiruna 2 – Polcirkel

Projektet innebär att leverera utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS på styrområdena Polcirkeln och Kiruna 2. Arbetet omfattar bana, elkraft, signal och teleinstallationerna. Byggstarten sker under våren 2020. Ibruktagande ska vara år 2023.

Kort om ERTMS:
European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett signalsystem för järnväg som EU har beslutat ska införas i medlemsländerna. Signalsystemet behövs för att styra och göra trafiken på järnvägen säker. Efter projektets genomförande ska banan ha en ökad livslängd och lägre underhållskostnader. Trafikverket ansvarar för införandet av det nya signalsystemet för hela Sveriges järnväg. Det nya signalsystemet ger högre driftsäkerhet och därmed fler tåg i tid. Genom en ökad grad av digitalisering med färre och mer standardiserade komponenter i anläggningen kan underhållet effektiviseras. Digitaliseringen möjliggör införandet av nya funktioner så som automatiserat lokförarstöd, realtidsstyrning, proaktiv övervakning etc.  Källa: Trafikverket

Spårbyggnad Spårbyggnad

GRK Rail AB

Entreprenörens projektledare

Anneliina Kupiainen +46 72 584 3740

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

04/2021 - 12/2023