Bro över Råne älv

GRK har ett broprojekt på väg 818 över Råneälven i närheten av Nattavaara. Väg 818 går väster om Nattavaara by och knyter an österut till E10, Gällivare och västerut till E45, Jokkmokk. Vägen är en viktig transportled för tunga och långväga transporter i regionen. Nuvarande bro klarar inte av den tyngsta trafiken, därav kommer den befintliga bron att rivas och byggas till en ny bro på samma plats. Den nya bron kommer att ha högsta bärighetsklass, BK4, vilket innebär att den klarar mycket tunga fordon. Bron kommer även att ha ett körfält i vardera riktningen. Under byggtiden kommer en tillfällig bro att anläggas.

Projekt information

Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • Pågående
  • 10/2023 - 09/2025