Bergnäsbron

Bergnäsbron över Lulefjärden, med byggår 1954, är Sveriges nordligaste Klaffbro och har en längd på 896 m. De övre delarna av de öppningsbara klaffarna var slitna och behövdes bytas ut. Den dubbla klaffbron har en teoretisk spännvidd på öppningsbara delen på totalt 33 meter och fri brobredd är 13 meter (farbana 7m + dubbla GC-banor på respektive 3 m). Den ursprungliga brobaneplattan var i trä men har senare bytts ut till aluminium.

Planeringen för den nya konstruktionen startades under vårvintern. Den nya farbanan består av stål (ortotrop stålplatta) med en akrylatbeläggning på 10 mm. De två nya klaffarna tillverkades i fyra delar och lyftes sedan på plats med mobilkran. Då bron för övrigt består av en bågkonstruktion var det ont om utrymme vid lyftet av den nya farbanan. Tiden för utförandet var komprimerat till en treveckorsperiod på sommaren då all biltrafik var avstängd. I samband med farbaneutbyte blästrades och målades alla ståldelar i 5 lager som inte skulle rivas på klaffarna, alltså huvudbalkar och underrede till GC-vägen. Vid bytet så utfördes även förbättringsåtgärder på huvudbalkarna. Dessutom installerades högre räcken mellan GC-banan och vägbanan. Totalt monterades ca 65 ton stål på klaffarna samt ca 52 ton lades i motviktkompenseringen, som bestod i ett stort antal stålplattor ca 35x35x3,5 cm samt betongvikter. Dessa fördes ner i klaffkammaren för hand.

Förberedande arbeten och klaffbytet pågick dygnet runt från midsommarveckan fram till augusti då trafiken åter släpptes på. Under den stängda perioden arbetade man som mest över 20 man på dagskiftet på en yta av ca 250m². Trots många oförutsedda arbeten så kunde tidplanen hållas och trafiken kunde släppas 11 timmar i förtid trots krävande tidsplan.

Projekt information

Kontaktperson Johan Nyström +46 70 530 01 63
Kund Trafikverket
Entreprenadtid
  • 12/2017 - 08/2018