Olyckan vid Umeå broprojektet

Olyckan inträffade på tisdag morgon efter starten av den andra lanseringsfasen av brobalken. Brobalken hann lanseras ca 2 meter längs sin lanseringsplattform, när bromssystemet av en ännu oförklarlig anledning fallerade. Detta resulterade i att balken gled okontrollerbart framåt, tills hela den monterade balken hade glidit av lanseringsplattformen. Efter detta, slet sig den tillfälliga mastkonstruktionen på brodäcket och föll ned i älven. Den egentliga brobalken skadades allvarligt, men förblev kvar på mellanstöden.

Vid olyckssituationen skadades en person lindrigt, så skadorna är främst materiella. Det formmaterial som fallit ned i älven bärgades.

Lanseringsfasen, som omfattades av en 129 meter lång etapp, har varit känd för att vara särskilt känslig för vindbyar, men nu var väderförhållandena goda. GRK har inlett en intern utredning av olyckan. För mer information, kontakta teknisk direktör Pertti Heininen, pertti.heininen@grk.fi, +358 50 559 6319.

Läs mer på Trafikverkets webbsida:
Arbetsplatsolycka i samband med lansering av bro i Umeåprojektet, 16.9.2020
Efter arbetsplatsolyckan – Vad händer nu?, 28.9.2020
Rapporten om broolyckan klar, 25.2.2021