Fakturering

Fakturering

GRK Infra Oyj

Faktureringsinstruktioner

E-faktura
Operatör: Maventa
OVT-kod: 003705337681
Operatör kod: 003721291126

 

PDF-faktura
invoice-05337681@kollektor.fi

 

Pappersfaktura
GRK Infra Oyj
05337681
PB 100
80020 Kollektor Scan
Finland

 

På fakturan ska anges
– Projektnummer (t.ex. 110xxx/3000)
– För- och efternamn på vår beställare
– Tidpunkt för leverans av varan/tjänsten

 

Annan post kommer att skickas till vår kontorsadress: GRK Infra Oyj, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa, Finland.

 

GRK Infra Oyj är en näringsidkare i den mening som avses i 8c§, 1 momentet i mervärdesskattelagen (AVL), för vilken omvänd momsskyldighet vid inköp av byggtjänster tillämpas.

Faktureringsfrågor

Anu Laine
Bokförare, försäljningsfakturor
+358 40 589 3372
Tytti Lautiainen
Assistent inom ekonomiförvaltningen, inköpsfakturor
+358 40 559 7305