Fakturering

Fakturering

GRK Infra AB

Faktureringsinstruktioner

E-faktura
GLN: 7365568592910
Peppol: 0007:5568592918
VAN-operatör: Scancloud AB.
Frågor ställs till:
edisupport@scancloud.se, tel: +46 8 23 23 18


PDF-faktura via mail

PDF-fakturor utan tillhörande bilaga.
Om det inte finns några separata bilagor går det att skicka flera fakturor i ett mail. Det måste dock vara en faktura per fil.

 

PDF-faktura med tillhörande bilaga
Om fakturan har en separat tillhörande bilaga får det bara skickas en faktura per mail, även bilagan skall vara i pdf-format.

 

Bilagans filnamn måste innehålla minst någon av följande text: Följesedel, Underlag, Bilaga, Specif, Report eller Attach. T.ex. ”specifikation_1” fungerar bra då det innehåller specif.
Bilagans filnamn får ej innehålla ordet faktura eller invoice, filnamnet får inte innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet “.pdf”.

 

Exempel: Godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga_1234.pdf
Ej godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga.Faktura_1234.pdf

 

faktura@grkinfra.se

 

Pappersfaktura
GRK Infra AB
Teknikvägen 13
961 50 Boden

 

Fakturareferenser
På fakturan ska anges namn på vår beställare samt ett av nedan enligt beställning:
Projektnummer fyra siffror (XXXX).
Projektnummer fyra siffror + kostnadsställe tre siffror (XXXX-XXX).
Projektnummer fyra siffror + kostnadsställe tre siffror + konto fyra siffror + (XXXX-XXX-XXXX).

 

GRK Infra AB omfattas av momsreglerna för byggverksamhet ”Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn”.

Faktureringsfrågor

Monica Lahti
Ekonomiassistent
+46 76 133 89 54