Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mika Mäenpää

VD

+46 73 620 13 99

Anna Andersson

Bolagsekonom

+46 70 850 07 08

Per Olofsson

Arbetschef

+46 70 530 07 13

Johan Molin

Arbetschef

+46 70 233 79 20