GRK:s tjänsteutbud ökar genom Komsor-köpet

GRK-koncernen utökar sitt tjänsteutbud genom förvärv av Komsor Oy:s spårverksamhet i Sonkajärvi. Företagsförvärv är en viktig del av GRK-koncernens tillväxtstrategi, och genom detta förvärv kan vi ännu bättre möta behoven av flexibelt spårbyggande. Winco Oy, som tillhör GRK-koncernen, har redan 100 yrkeskunniga spårbyggare- När Winco och Komsor nu slås ihop till en stor leverantör fördubblas antalet medarbetare, och omsättningen ökar till över 40 miljoner euro.

“Till de strategiska tyngdpunkterna hör säkerställande av verksamhetens kontinuitet, skapande av lönsam tillväxt, samt förstärkning av företagets positioner i Finland och inom närområdena. I juni fick vi en betydande placering från Suomen Teollisuussijoitus och Ilmarinen. Investeringen är avsedd för GRK-koncernens tillväxt, och förvärvet av Komsor är ett viktigt steg i genomförandet av detta”, säger GRK Oy:s styrelseordförande Keijo Haavikko.

Graniittirakennus Kallio grundades 1983, och var till en början inriktat på fastighetsaffärer och byggverksamhet. Under år 2007 utökades verksamheten till infraentreprenader (till exempel broar, motorvägar och planskilda korsningar), vilket så småningom blev GRK:s huvudsakliga verksamhetsområde. GRK-koncernen har vuxit snabbt och lönsamt från år 2010 och framåt. Huvuddelen av tillväxten har varit organisk. I början av 2018 genomfördes det första stora företagsförvärvet, när GRK köpte Eltel Networks Oy:s spårverksamhet i Finland (Winco Oy).

Personerna på bilden från vänster är Teemu Lantto (GRK Oy), Timo Virmala (Winco Oy), Jukka Komulainen (Komsor Oy), Keijo Haavikko (GRK Oy), Virpi Komulainen (Komsor Oy) och Erkki Sormunen (Komsor Oy)

Spårverksamheten innebar ett utmärkt komplement till GRK-koncernens befintliga utbud av tjänster. Winco har redan tidigare ett brett kunnande inom järnvägsunderhåll och projektering, och genom det nu genomförda förvärvet av Komsor utökas tjänsteutbudet med kunnande inom beläggningsteknik och övergripande kunnande om järnvägsväxlar. “Komsor har en kompetent och engagerad personal och väl underhållen utrustning. Våra förenade krafter ger ett betydande kunnande och stor kapacitet inom området”, säger Teemu Lantto, GRK Oy:s verkställande direktör.

Komsor Oy, som startade år 1995 i Sonkajärvi, är ett familjeägt företag specialiserat på järnvägsentreprenader. Komsor har varit verksamt över hela det finska bannätet. ”Winco och Komsor har redan tidigare samarbetat väl på många arbetsplatser. Genom sammanslagningen blir vi en verkligt konkurrenskraftig aktör inom området”, konstaterar Komsor Oy:s verkställande direktör Jukka Komulainen.

Mera information:
GRK Oy, Teemu Lantto, verkställande direktör, teemu.lantto@grk.fi, tel. +358 40 772 7271
Komsor Oy, Jukka Komulainen, verkställande direktör, jukka.komulainen@komsor.fi, tel. +358 400 570 922