GRK startar två nya entreprenader i Sverige

GRK Infra AB tilldelas två nya entreprenader i norra Sverige till ett totalt värde av cirka 163,3 miljoner kronor (cirka 15,9 miljoner euro). Beställare av projekten är Trafikverket.

Projekten som GRK kommer att bygga är förbättring av väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas i norra Sverige samt byggande av en ny kontrollplats i Sävar nära Umeå.

”De vunna projekten passar vår organisation utmärkt, då genomförande och ledning av mångsidiga infraprojekt ingår i vårt kärnkunnande. Dessa entreprenader är ett led i att fullfölja GRK:s tillväxtstrategi. Vi siktar på betydande omsättningstillväxt under de kommande åren, särskilt på den svenska marknaden”, berättar Mika Mäenpää VD för GRK Infra AB.

Förbättring av transportlänk i norra Sverige ökar smidigheten i trafiken

Projektet är en 39 kilometer lång väg mellan Talinen och Vuostokangas. Planen är att starta våren 2022 och projektet beräknas bli klar i helhet under hösten 2024. Vägen 867 har i dag omfattande bärighetsskador, dålig ytbeläggning och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

”Vägen som skall förbättras är smal och entreprenadområdet långt. Detta ställer stora krav på logistigplaneringen. I projektet kommer det att schaktas cirka 250 000 m3 och levereras över 400 000 ton nytt krossmaterial. Totalt monterar vi cirka 3000 meter nya vägtrummor samt asfalterar cirka 240 000 m3. Entreprenaden kommer att sysselsätta cirka 50 personer ett par år”, beskriver Mäenpää projektets dimensioner.

Ny kontrollplats i Sävar

Utöver det vägprojektet har GRK valts ut att bygga en ny kontrollplats längs väg E4 utanför Sävar, cirka 20 kilometer norr om Umeå. Projektet påbörjas tidigt på våren och beräknas vara klart i oktober 2022.

Trafikverket bygger ett antal kontrollplatser runt om i Sverige för polisens bruk. Syftet är att kontrollera på kontrollplatser regelefterlevnad av gällande lagar och regler bland den tunga trafiken. Detta bidrar till att öka trafiksäkerheten samt minska miljöbelastning.

På Sävar kontrollplatsen bygger GRK bland annat en kontorsbyggnad samt väderskyddsbyggnader för bromsprovare samt fordonsvåg för att polisen ska kunna kontrollera mått och vikt på tunga fordon. I entreprenaden ingår även att installera och driftsätta VMS skyltar och kameror.

Förfrågningar:
Mika Mäenpää, VD, GRK Infra AB, +46 73 620 1399, mika.maenpaa@grkinfra.se
Juha Toimela, VD, GRK Infra Oy, +358 40 594 5473, juha.toimela@grk.fi

Läs mer om projekten på Trafikverkets webbsida:
Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder
E4, Sävar Nord, ny kontrollplats