GRK startar spårverksamheten i Sverige

GRK-koncernen utökar sin verksamhet till utbyggnad ock underhåll av Sveriges järnvägar. Det nyligen etablerade GRK Rail AB stärker GRK-koncernens plan att fortsätta tillväxten. ”Vi anser att det finns en väldig, potentiell marknad inom spårverksamheten i Sverige. Med ett inhemskt bolag som har hela GRK-koncernens stöd har vi mycket att offerera till modernisering och upprustning av den svenska järnvägen.” konstaterar Timo Virmala VD för GRK Rail Oy.

Anneliina Kupiainen har utnämnts till verkställande direktör för GRK Rail AB. Kupiainen har över 10 års erfarenhet inom olika roller kopplat till projektledning och -styrning samt förändringsarbete inom infrastruktur. Innan hon började med GRK Rail arbetade Kupiainen som chef för projekt- och portföljstyrning på Stockholm Exergi. Hon har skaffat sig omfattande erfarenhet också från järnvägen som projektplaneringschef för Norden på Eltel Rail.

”Jag ser fram emot att utveckla verksamheten i Sverige samt samarbeta och hitta synergier mellan koncernens bolag och använda den kompetens vi har över hela koncernen. GRK:s starkaste tillgång för att uppnå våra målsättningar är helt klart engagerad och kunnig personal, som vill åstadkomma stor nytta och ta ansvar. Som ledare vill jag genom att vara inkluderande, energigivande och stödjande, bidra till det kontinuerliga lärandet.” berättar Anneliina Kupiainen.

Förfrågningar:
Timo Virmala, VD, GRK Rail Oy, timo.virmala@grk.fi, +358 40 658 5113
Anneliina Kupiainen, VD, GRK Rail AB, anneliina.kupiainen@grk.fi, +46 72 584 3740