GRK Rail AB att leverera signalsystemet ERTMS på styrområde Polcirkeln

Trafikverket har valt GRK Infra AB i samarbete med GRK Rail AB att leverera utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS på styrområdena Polcirkeln och Kiruna 2. Arbetet omfattar bana, elkraft, signal och teleinstallationerna. Byggstarten sker i slutet av 2020 och pågår till 2022. Ibruktagande ska vara år 2023.

”ERTMS är ett stort nationellt program och vi på GRK Rail är stolta att få vara med” berättar Anneliina Kupiainen, VD för GRK Rail AB. ”Detta är en fin start till vår spårverksamhet i Sverige”, fortsätter Timo Virmala, VD för GRK Rail Oy.

Kort om ERTMS:
European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett signalsystem för järnväg som EU har beslutat ska införas i medlemsländerna. Signalsystemet behövs för att styra och göra trafiken på järnvägen säker. Efter projektets genomförande ska banan ha en ökad livslängd och lägre underhållskostnader. Trafikverket ansvarar för införandet av det nya signalsystemet för hela Sveriges järnväg. Det nya signalsystemet ger högre driftsäkerhet och därmed fler tåg i tid. Genom en ökad grad av digitalisering med färre och mer standardiserade komponenter i anläggningen kan underhållet effektiviseras. Digitaliseringen möjliggör införandet av nya funktioner så som automatiserat lokförarstöd, realtidsstyrning, proaktiv övervakning etc.  Källa: Trafikverket