GRK Infra Oy:s styrelsekompetens förstärks

Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen för GRK Infra Oy på bolagsstämman 2 november. De nya styrelseledamöterna är Tarja Pääkkönen och Tuomo Rönkkö.

Tarja Pääkkönen (f. 1962) är teknologie doktor (företagsstrategi) och civilingenjör inom byggteknik. Pääkkönen har lång arbetslivserfarenhet från Nokia Apb, där hon under åren 1994–2004 var medlem av ledningsgruppen för Nokia Mobile Phones, och hade ledande arbetsuppgifter i Europa, USA och Asien. Vid Itella Apb arbetade hon som chef för koncernens försäljnings- och marknadsföringsenhet, samt som styrelseledamot 2005–2010. Från och med år 2010 har Pääkkönen arbetat som partner i Boardman Oy och som ordförande i styrgruppen för Brand Compass.

Pääkkönen har många års erfarenhet av styrelsearbete från bland annat styrelserna för SATO, FIRA, Panostaja, Marimekko, OLVI, Helsingfors Universitets studentkår, Qentinel, Flexim Security, Sunduka, Spinverse, Gapps Group och Idean.

Tuomo Rönkkö (f. 1955) är civilingenjör inom produktionsteknik. Rönkkö har en mångsidig arbetslivserfarenhet från A. Ahlstrom Oy, där han under åren 1980–1992 arbetade med ledningsuppgifter i Finland och USA. Under åren 1992–1999 var han verkställande direktör för Ahlstrom Machinery Oy, och under åren 1999–2001 verkställande direktör för Andritz-Ahlstrom Oy. Inom Eltel Group arbetade han som VD under åren 2001–2008.

Rönkkö har många års erfarenhet av styrelsearbete från bland annat EK, Palta, Teollisuussijoitus, TuuliSaimaa, Mediverkko, MaintPartner, Raskone, Visedo, LUT och Endev.