GRK och InfraPolar drar E10 förbi Kiruna-gruvan

Luossavaara-Kiirunavaara Ab-bolaget, som har verkat sedan 1890, håller på att utvidga sitt gruvområde motorväg E10 i dess nuvarande sträckning. LKAB och Trafikverket har därför beslutat att investera i ett åtgärdspaket för att flytta den nuvarande väglinjen. GRK och InfraPolar har vardera vunnit en brobyggandsentreprenad som ingår i åtgärdspaketet.

Järnmalmsgruvan i Kiruna är en svensk nationell klenod och en industriell rikedom. Så även i framtiden, eftersom denna rika malmfyndighet är långt ifrån uttömd. Men för fortsatt drift av gruvan måste man skapa en ny linjering för E10 motorvägen. LKAB-gruvbolaget och Trafikverket har beslutat att investera i förnyad infrastruktur, som skall byggas i ett snabbt tempo. Projektet innehåller bl.a. tio nya broar, som ska byggas inom två entreprenadavtal som nyligen tagits hem av GRK-koncernen.

Graniittirakennus Kallio (GRK) och dess svenska dotterbolag, AB InfraPolar, kommer att bygga tio broar invid gruvområdet i Kiruna. Avtalet som undertecknats av GRK är en totalentreprenad (fi. ST, konstruera & bygg) som omfattar två broar av kompositkonstruktion, varav den ena är 250 meter och den andra 100 meter lång. Värdet av GRKs kontrakt är cirka sju miljoner euro. InfraPolars entreprenad på 2,5 miljoner euro består i sin tur av åtta små broar.

“Vi kommer förmodligen att bygga de två långa broarna som kompositstrukturer av stål och betong. Det första steget är att få planerna godkända av byggherren. Byggandet av de stora broarna kommer att börja i slutet av sommaren”, säger Jouko Viitala, chef för GRKs exportverksamhet.

Arbetet med InfraPolars broar i betong börjar redan i maj. Arbetritningarna för dessa kommer därförinnan att slutföras av ingenjörsbyrån WSP, som är GRKs partner inom totalentreprenaden.

Ett mycket tajt schema

Tidsplanen är strikt eftersom LKAB-gruvan måste vara i drift redan 2020 på den nuvarande E10-väglinjen. De två långa kompositbroarna och de åtta välvda underfarterna måste vara färdiga i slutet av 2019.

“Att bygga så långt norrut medför sina egna utmaningar. Vädret under hösten i norra Sverige motsvarar vintervädret längre söderut. Å andra sidan är markförhållandena enkla: bara morän så långt ögat når”, säger Jouko Viitala.

InfraPolars verkställande direktör Risto Takkinen ser ytterligare en utmaning i att pussla ihop tidtabellerna internt för de 8 brobyggena och att externt samordna dem med det svenska företaget NYAB Infrastruktur AB som bygger huvudvägen. Projektet omfattar totalt sex kilometer nya vägsträckningar.

Det kan ännu uppstå förändringar i den slutliga tidsplanen och den slutliga kontraktssumman, då undertecknandet av entreprenadavtalet har försenats av besvär från en konkurrerande entreprenör. Klagomålet har dock sedermera förkastats.

En systematisk expansionsstrategi

Under det senaste året har GRK lyckats etablera sig på den infrastrukturella byggmarknaden i norra Sverige. Förutom det pågående Kiruna-kontraktet arbetar bolaget med två betydande broreparationer i Sverige, en i Luleå och en i Kalix.

“Vi följer vår tillväxtstrategi. Den svenska regeringens massiva infrastrukturella investeringsprogram ger oss en bra bas för vidare expansion”, säger Viitala.