GRK ympäristörakentaminen

GRK Infra AB tilldelas Trafikverkets projekt E4 Persön – S. Råneå

Projektet är ett utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering. Projektet är ett av Trafikverket särskilt utpekat utvecklingsfrämjande projekt vars syfte är att uppmuntra entreprenören att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid, CO2.

“Vi är mycket glada att vi vunnit denna intressanta och utmanande entreprenad. Vi ser fram emot att vara med och bidra med vår kompetens och kunnande för att avsevärt minska utsläpp av koldioxid i projektet”, konstaterar företagets VD Mika Mäenpää. Samtidig vill vi vara en föregångare i branschen när det gäller innovativa lösningar för att minska på klimatavtrycket i projekten.

Projektet omfattar anläggande av mitträcke på E4, viltstängsel, en gång- och cykelport under E4 med anslutande gång- och cykelvägar, ny dragning av enskild väg samt ett viltuthopp. Busshållplatser flyttas och ansluts med gång- och cykelvägarna, flera befintliga anslutningar mot E4 planeras stängas och samlas till nya korsningar. Projektet startar hösten 2021 och skall färdigställas hösten 2022.

När vägen genom Börjelslandet byggts om kommer hela sträckan mellan Luleå och Kalix vara mötesfri.

Läs mer om bygget på Trafikverkets webbsida E4, Börjelslandet, mötesfri väg.