GRK Infra AB stärker organisationen

GRK stärker organisationen med ännu ett proffs från Infra branschen. Mika Mäenpää har utnämnts till verkställande direktör för GRK Infra AB. Han påbörjar sitt jobb i Boden, Sverige 2.3.2020.

Mäenpää (f. 1976) har en mångårig erfarenhet från Infrabranschen och har bland annat jobbat 12 år som verkställande direktör för infrabolaget Sundström Ab Oy. Därifrån har han skaffat sig ett digert kunnande inom väg- och järnvägsbyggnad, asfaltering, krossning samt även betongproduktion. Det mesta inom infra är därmed mycket bekant för honom. Mäenpää har också mångårig erfarenhet av internationell handel från sin karriär i bolaget Rolls-Royce, där han fungerat som affärschef i både Asien och Europa. Mäenpää är utbildad ingenjör inom produktionsekonomi och på fritiden tar han gärna en skidtur då tiden tillåter.

“GRK ett bekant företag för mig pga. min tidigare karriär i branschen. Bolagets ledning är mycket ambitiös och har ett rätlinjigt sätt att agera. Personalens kunnande är på en mycket hög nivå och samtidigt tilltalar bolagets värden också mig. Det skall bli mycket intressant att tillsammans med den kunniga personalen ta GRK Infra AB till nya nivåer. Även om jag kommer att vara bolagets ledare så tänker jag att bolagets tjänare är en mera lämplig benämning med tanke på min syn på ledarskap. För att lyckas tror jag på ledarens behov av engagemang i bolagets alla processer. Jag vill vara en delaktig och inspirerande ledare och mitt jobb är att hjälpa mina medarbetare att lyckas. Samtidigt tycker jag det är viktigt att man har roligt på jobbet och jag ser fram emot att börja jobba med mina nya kolleger”, berättar Mäenpää.

Förfrågningar:
Keijo Haavikko, styrelse ordförande, keijo.haavikko@grk.fi, +358 50 448 5447
Mika Mäenpää, GRK Infra AB VD, mika.maenpaa@grkinfra.se, +358 400 175 390