GRK Infra AB bygger E4-sträckan mellan Djäkneboda och Bygdeå

Trafikverket har kontrakterat GRK Infra AB att bygga E4-sträckan mellan Djäkneboda och Bygdeå. Kostnaden ligger på ca 163 miljoner kronor.

Planen är att bygga om väg E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri landsväg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 km. Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare.

”Vi ser fram emot att påbörja ett spännande och utmanande projekt. Sträckan är hårt trafikerad med omkring 7 200 fordon per dygn vilket ställer speciella krav vid genomförandet av entreprenaden” konstaterar Mika Mäenpää VD för GRK Infra AB. ”Vi hoppas att bilisterna tänker på säkerheten och beaktar i resplanen att det kommer att ta lite längre tid att ta sig genom området.”

Bild: Projektets platschef Axel Nyfors besiktar Bobacken där en ny plattramsbro skall byggas.